Нүүр

_________www.watt.mn_________

________FM 104,5 radio_______WAGNER ASIA AUTOMOTIVE LLC.
TRUCK & TIRE DIVISION
Wagner Asia Equipment is proud to announce the formation of our new Truck Division, serving the needs of the Mongolian mining, transportation, construction, agriculture, and paving industries. In conjunction, we are proud to be the exclusive dealer of quality trucks from JAC Motors and Navistar's International Brand. We are also the exclusive dealer for trailers and truck bodies from CIMC Huajun. Additionally, our service capabilities and exclusive dealership agreement with Michelin Tires ensures we'll be able to ensure your trucks are working for you.

JAC Motors
JAC Truck JAC Truck JAC Truck


Navistar
Navistar Truck Navistar Truck Navistar Truck Navistar Truck Navistar Truck Navistar Truck


CIMC Huajun
CIMC Huajun CIMC Huajun CIMC Huajun


Michelin - All Size Tires
  Truck Division LogosКомпаний үнэт зүйлс
Практикийн зарчмууд • Шудрага байх зарчим
Аливаа зүйлд шулуун шудрага байх
 • Үнэнч байх зарчим
Бие биенийхээ үзэл санаа, зарчим, амьдралын философийг ойлгон дэмжих
 • Уян хатан байх зарчим
Аливаа өөрчлөлтөд дасан зохицож уян хатан байх
 • Ойлгоцтой хандах зарчим
Бусдын ажил амьдралын нөхцөл байдлыг ойлгох
 • Хамтран ажиллах зарчим
Нэг нэгнийхээ сул болон давуу талыг хүндэтгэн үзэж, хамтран ажиллаж нэгдсэн зорилгодоо хүрэх
 • Шулуун шудрага байдлын зарчим
Аливаа зүйлд ажил хэрэгч, үнэнч, тууштай байх.
 • Хүндэтгэх зарчим
Хүмүүс таньтай яаж харьцахыг хүсдэгтэй адил бусадтай хүндэтгэж харьцах
 • Чин сэтгэлтэй байх зарчим
Өөртөө болон бусдад чин сэтгэлээсээ үнэнч байх
 • Сайн ажиллах зарчим
Өдөр бүр хүч чадал бололцоогоо дайчлан ажиллах
 • Итгэл хүлээх, найдвартай байх зарчим
Өөрийн үүргээ хариуцлагатай найдвартай биелүүлэх
 • Мэдлэг чадвартай байх зарчим
Мэдлэг туршлагаа ашиглан илүү ихийг мэдэхийг тэмүүлдэг байх

0 коммент.:

Отправить комментарий